Events Heads


Himanshu Jain

+918436951333

Monash Taneja

+919878682040

Ramsingh Meena

+918641032164

Sponsorship and Marketing Heads


Aman Garg

+918439040030

Pratyush Vivek

+917889005165

Rohit Kumar Srivastava

+918348278223

Web Heads


Mukul Mahavar

+919851019525

Vishnu Lanjhi

Publicity Heads


Manuveeran Singh Sandhu

+919464022722

Ram Lal Prajapat

+918436934446

Logistics Head


Ramrakh Meena

+917407486668

Design Heads


Aakarsh Agrawal

+919001767333

Ayush Patidar

+918504977716